HOME ACTUEEL WEDSTRIJDEN VRIJWILLIGERS VERENIGING CONTACT
Maak uw keuze:

 • Nieuws
 • Uitslagen
 • Foto's
 • De Sont
 • Foto's:

  + 2018
  + juli
 • Jeugdzeildag 2018
 • + mei
 • Zwembad training Jeugd mei 2018
 • Dutch Youth Regatta 2018
 • + 2017
  + november
 • IFKS Slotwedstrijden Heeg 2017
 • + augustus
 • WK Splash Lelystad 2017
 • + juli
  + mei

  18 2018, Algemene Ledenvergadering 23 maart 2018

  Workum, februari 2018

   

  Aan: de leden en vrijwilligers van Zeilvereniging Workum

   

  Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Zeilvereniging Workum, te houden op Vrijdag 23 maart 2018

   

  Aanvang: 20.00 uur

  Locatie: Brouwershof, Brouwersdyk 20, 8711 HB in Workum.

   

  Agenda

   

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken en of mededelingen
  4. Notulen algemene ledenvergadering 2017
  5. Jaarverslag 2017
  6. Financieel verslag 2017
  7. Verslag kascommissie (Klaas de Bok en Eric Mehlbaum)
  8. Benoeming kascommissie 2018 (Klaas de Bok verlaat de commissie)
  9. Ledenadministratie
  10. Vaststelling contributie 2018
  • Voorstel: automatische incasso: geen verhoging, blijft € 32,50

             betaling acceptgiro (=rekening): verhoging met € 2,50. Wordt

             € 40,00  excl. administratiekosten van  € 2,50.

   

  1. Bestuursverkiezing

   

  1. Aftredend en herkiesbaar: G. Graafsma (laatste jaar)
  2. Aftredend en herkiesbaar: Cees Visser
  3. Aftredend en herkiesbaar: Ellen Feenstra
  4. Vacature bestuur: gezocht penningmeester

   

  Tegenkandidaten kunnen uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de vergadering

  schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

   

  PAUZE

   

  1. Verslag / vooruitblik Technische Commissie 2018
  2. Verslag / vooruitblik Verenigingscompetitie 2018
  3. Verslag / vooruitblik Wedstrijd Commissie 2018
  4. Verslag / vooruitblik Jeugdzeilen 2018
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

   

  Namens het bestuur,

   

  B.C.C. Schreuder, Secretaris  << Terug  NIEUWS

  Lees het laatste nieuws, bekijk de uitslagen of lees de SONT

  FOTO'S

  Bekijk hier de laatste albums. Wanneer jullie nog foto's hebben dan kunnen jullie die ook naar ons toe sturen.

  WEDSTRIJDEN

  Bekijk wanneer er wedstrijden zijn, ook vind je hier de uitslagen en rangen en standen.
      


  2015 - Zeilvereniging Workum - info@zvworkum.nl - Makke troch Roeloffopma.nl