Zeilvereniging Workum

Sinds 1936 is Zeilvereniging Workum een begrip in de internationale zeilwereld. Door de organisatie van grote zeilevenementen en kampioenschappen is de bekendheid van de Zeilvereniging Workum in de loop der tijd alleen maar groter geworden.

De vereniging, gesteund door een grote groep vrijwilligers, onderscheidt zich niet alleen door enthousiasme en vakkennis, maar ook de locatie en faciliteiten bieden de mogelijkheid voor het organiseren van een uitstekend evenement.

Privacy beleid

De Zeilvereniging Workum respecteert en beschermt je privacy. De gegevens die de Zeilvereniging Workum opvraagt, gebruikt zij voor de organisatie van haar verenigingsactiviteiten als lessen, trainingen en wedstrijden. Verder gebruikt zij de gegevens voor haar administratie en nieuwsgaring.


De vereniging verstrekt nooit gegevens aan andere partijen. Dit met uitzondering van partijen waarmee de vereniging een verwerkersovereenkomst gesloten heeft.
De vereniging deelt per mail onder haar leden geen informatie van derden. Dit met uitzondering van informatie van het Watersportverbond. In beginsel worden emailadressen in de optie BCC gebruikt.
Zie verder het privacy beleid zeilvereniging Workum.

Privacy beleidsdocument Zeilvereniging Workum
Als je lid wordt of een donatie doet of deelneemt aan een activiteit, geef je uitdrukkelijk toestemming om je gegevens in lijn met ons privacy beleid te verwerken.

1. De verantwoordelijken

1.1 Verantwoordelijk voor de administratieve organisatie zijn de secretaris en de penningmeester. Zij bewaken de uitvoering van ons privacy beleid.

1.2 Leden die uit hoofde van hun taak kennis kunnen nemen van persoonlijke gegevens van leden of deelnemers aan activiteiten zijn gehouden aan geheimhouding.

Hebt u hier vragen over dan kunt u van de volgende email-adressen gebruikmaken: retseemgninnep.[antispam].@zvworkum.nl of secretaris@zvworkum.nl

2. Welke gegevens worden er verwerkt
2.1 De volgende gegevens worden er binnen de ledenadministratie vastgelegd: je voor en achternaam, je geboortedatum, je adres en woonplaats, je telefoonnummer, je email-adres en je banknummer.
2.2 Deze gegevens zoals vermeld bij artikel 2.1 worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, om betalingen af te wikkelen, het versturen van informatie over de verenigingsactiviteiten en om je te infomeren over ontwikkelingen binnen onze vereniging.
2.3 Als je de jeugd-zeillessen volgt, leggen we ook een vorderingenstaat aan. Deze hebben we nodig om certificaten uit te kunnen reiken.
2.4 Bij de inschrijving voor een wedstrijd leggen we je bootnummer vast. Dit om je op het water te kunnen herkennen en om de uitslagen op te kunnen maken.
2.5 Bij een officiële wedstrijd kunnen we je ook vragen naar je vaarlicentie en je verzekeringspapieren. Dit afhankelijk van de Notice of Race.
2.6 Tijdens activiteiten in verenigingsverband kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden. Deze foto’s en video’s worden als illustratie in ons clubblad De SONT en op onze website / facebook pagina gebruikt.


3. Hoe bewaren wij de gegevens
3.1 De gegevens worden gedurende je lidmaatschap en/of de activiteit bewaard. Na afloop worden de gegevens na tien jaar vernietigd.
3.2 Ter bescherming van de gegevens nemen wij de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen, zoals het gebruik van wachtwoorden en regelmatige updates van programmatuur. Leden met een gegevensgevoelige tak, tekenen een geheimhoudingsverklaring.
3.3 Voor de verwerking van de gegevens voor de ledenadministratie maken wij gebruik van een zogenaamde verwerker. Met deze verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Je kunt te allen tijde je persoonsgegevens inzien, ontvangen, laten wijzigen of verwijderen. Je kunt daarvoor een verzoek indienen bij de secretaris of de penningsmeester. Binnen een maand geven wij je antwoord.

Wil je bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens zoals bedoel in artikel 2.2 t/m 2.6 dan kun je dit kenbaar maken via de verstrekte email-adressen.

Wil je in contact komen met de vertrouwenspersoon van de Zeilvereniging Workum, vraag dan bij het secertariaat naar de contactgegevens


Onze privacy beleid kan zich wijzigen. De wijzigingen worden via de website www.zvworkum.nl bekend gemaakt.

itsoal-logo-def
bakkerij-van-der-werf

Zeilvereniging Workum

Adres

Zeilvereniging Workum
Secretariaat: Sud 113
8711 CT Workum

Stuur een e-mail

Contact

siraterces.[antispam].@zvworkum.nl